Undersökningen har delats ut på landets brandstationer och har besvarats av 802 brandmän (en svarsfrekvens på 76 procent).
Enkäten visar alltså att många upplever att hot och våld har ökat, men samtidigt säger 57 procent av de svarande ”vet inte” på frågan om det finns en handlingsplan för att hantera hot och våld på stationen. 18 procent svarar att det inte finns någon handlingsplan.

Även om många, 355 brandmän, upplever att problemen har ökat, har inte lika många faktiskt blivit utsatta för hot och våld. 110 brandmän i studien, 14 procent, har faktiskt blivit utsatta för hot; 33 brandmän, 4 procent, har blivit utsatta för våld.

Enkäten visar att de vanligaste omständigheterna när de svarande drabbats av hot och våld är operativt arbete på kvällen eller natten. Det vanligaste är verbala hot, men också stenkastning, raketer, molotovcocktails och kastade flaskor förekommer.
I enkäten ingår inte brandmännen på Stor-Stockholms räddningstjänst.