Avtalet ger ungefär två tredjedelar av det som Kommunal yrkade på när förhandlingarna inleddes.
Arbetsgivarna öppningsbud var, som vi skrivit tidigare, noll kronor. Man ville inte binda upp kommunerna eller landstingen kring några löneökningar alls.
Nu kom avtalet att hamna på samma nivå som Handels avtal för butiksanställda. Parterna enades om att kostnaderna för arbetsgivarna blir 3,85 procent på två år. På decimalen samma som Handels!

Hur mycket din lön kommer att höjas är omöjligt att säga idag. Alla anställda är bara garanterade 100 kronor mer från och med april i år och lika mycket 2011. Allt räknat på heltid.
Resten av avtalspengarna, 390 kronor respektive 380 kronor 2011 per heltidsanställd, läggs i kommun – och landstingspotter.
De fördelas sedan vanligtvis ut genom individuell lönesättning. Det finns dock undantag där kommunens pott fördelas gruppvis genom lokala förhandlingar med facket.

Höjningarna av anställdas grundlöner med i snitt 970 kronor i månaden motsvarar 4,65 procent. Att avtalet bara kostar arbetsgivarna 3,85 procent beror på att dessa kommer billigare undan vad gäller övriga delar av avtalet.

De lägsta lönerna höjs inte lika mycket som de anställdas grundlöner.  Både i år och nästa höjs lägstalönen med 385 kronor till 15 685 kronor respektive 16 070 kronor.
Hundra kronor mindre till de lägstavlönade stämmer överens med konstruktionen i Handels avtal.
Lägstalönen för yrken där arbetsgivaren kräver yrkesförberedande gymnasieutbildning höjs först nästa år, från 17 000 kronor till 17 770 kronor

I år höjs inte heller ersättningarna för ob, jour och beredskap. Det sker först nästa år och då med bara 3,5 procent.
Avtalet öppnar också möjlighet för arbetsgivare att sänka lönen för den som tvingats byta jobb på grund av nedskärningar eller medicinska orsaker. Efter ett år kan lönen under ett år ”hyvlas ner” till lönenivån för det nya jobbet.
Arbetsgivarna räknar också med att sänka sina kostnader när de säger upp personal. Överenskommelsen innebär, enligt SKL, att avgångsförmåner avvecklas och uppsägningstiden kortas.

Facket krävde inför årets förhandlingar rätt till heltid för alla som vill. Någon sådan rätt blir det inte. Förhandlarna har skrivit ihop sig om att de har ambitionen att öka antalet heltidare och/eller skapa förutsättningar för önskad sysselsättningsgrad. En arbetsgrupp ska göra ”en fördjupad översyn av nuläget”.

Kommunal ville också i avtalet sätta stopp för möjligheten att arbetsgivare med inhyrd personal går runt lagen om anställningsskydd. Man har nu enats med arbetsgivaren om en modell som ser ut så här: om det finns uppsagda med företrädesrätt får inte arbetsgivaren hyra in personal mer än fem veckor. Därefter måste det ske förhandlingar. Om parterna inte kommer överens om en lösning blir det centrala förhandlingar.
Om de inte ger resultat avgörs tvisten av en partsammansatt nämnd. Det kan bli Medlingsinstitutet som utser nämndens ordförande. SKL ska nu pröva om det finns juridiska problem med den modellen.

SKL och de olika facken inom den kommunala sektor ska skapa ett ”jämställdhetsråd” som ska föreslå åtgärder för ett mer jämställt arbetsliv.

Lönehöjningarna

1 april 2010
Löneutrymme 490 kronor per heltid varav 100 kronor individgaranti.
Lägstlönen höjs med 385 kronor till 15 685 kronor.
Lägsta lön där gymnasieutbildning, ingen höjning.
OB, jour- och beredskapsersättning, ingen höjning.

1 april 2011
Löneutrymme 480 kronor per heltid varav 100 kronor individgaranti.
Lägstlönen höjs med 385 kronor till 16 070 kronor.
Lägsta lön där gymnasieutbildning krävs höjs med 770 kronor till 17 770 kronor.
OB, jour- och beredskapsersättning, höjs med 3,5 %.