SVAR: Arbetsgivaren har enligt medbestämmandelagen en skyldighet att förhandla med facket när det sker förändringar i verksamheten. Sedan ska arbetsgivaren följa lagen om anställningsskydd och har dessutom en omplaceringsskyldighet innan man går på uppsägning på grund av arbetsbrist. Det är svårt att ge dig ett exakt besked på din fråga. Du bör ta kontakt med din sektion för att få veta hur långt de har kommit i förhandlingarna och vad som har sagts när det gäller placeringarna.