SVAR: När du säger upp dig själv från en anställning utan att i lagens mening ha giltig anledning blir du i regel avstängd i 45 ersättningsdagar under som längst 112 kalenderdagar. De 112 kalenderdagarna börjar räknas från dagen efter det att din anställning har upphört. Ju tidigare du säger upp din anställning, desto tidigare börjar de 112 dagarna att löpa. Som ersättningsdag räknas bara dag du är anmäld på Arbets­förmedlingen och skulle haft rätt till arbetslöshetsersättning om du inte hade varit avstängd, eller dag då du arbetar. Som ersättningsdag räknas därmed inte dag som du studerar. Karensen gör man efter avstängningen.