SVAR: Så vitt jag vet är anställningsbeviset en sak mellan den anställde och arbetsgivaren och normalt har vardera parten var sitt exemplar av detta. Om företaget inte längre finns och man själv inte har sitt eget ex kvar, är möjligheten liten att få tag i ett exemplar av beviset. Enda chansen då är väl att försöka få tag i sin gamla arbetsgivare och höra efter om han/hon har handlingen kvar.