– Både ja och nej. Det här handlar om att två lagar kolliderar, socialtjänstlagen som ger rätt till hemtjänst och arbetsmiljölagen som ska skydda de anställda från en dålig arbetsmiljö.

Hur ska man lösa det? Man kan ju inte hindra folk att göra vad de vill hemma?
– I en del kommuner har man löst det så att man bara skickar anställda som röker själva till en rökare. Det är ingen opinionsstark grupp det handlar om. Varför ska de som tar hand om gamla och sjuka utsättas för passiv rökning?

Folkhälsoinstitutet kämpar envist mot rökning på offentliga platser. Varför föreslår ni inte att tobaksrökning förbjuds helt?
– Det kan vi inte göra och är inte heller vårt uppdrag. Men helt klart är att Sverige halkar efter andra länder när det gäller kampen mot rökning. Norge är ett bra exempel på motsatsen.

Danmark då?
– Nej, där har man en helt annan inställning även om myndigheterna har börjat titta på hur man ska förbättra folkhälsan.

Har ni något stöd från nuvarande regering i kampen mot tobaken?
– Vi har ett uppdrag från staten att förbättra folkhälsan. Sedan kan olika regeringar göra olika mycket. Men rökstoppet på krogen var en mycket lyckad åtgärd som alla gillar. Men vi vill gå vidare till alla offentliga platser oavsett om det är inne eller ute.

Finns det flera lyckade exempel?
– Hälften av landets 290 kommuner har infört rökförbud under arbetstid. Det är bra.