SVAR: De flesta löneavtal som förbundet tecknat innehåller skrivningar om att det ska ske lönesamtal. Men visst kan det uppfattas som stötande att en person som nyanställs får en högre lön än ni andra. Å andra sidan kan man också se det som en möjlighet, eftersom arbetsgivaren bör få svårt att förklara varför ni ska ha lägre lön. Kontakta sektionen för att diskutera detta med dem!Medlemmarnas valda ombud fattade på Kommunals kongress 2004 beslut om de lönepolitiska målen, som höjda lägsta löner och jämställda löner. På kongressen sades också att vi fortsätter med att utveckla individuell och differentierad lön. Lön, lönesystem och löneutveckling är ett viktigt område som ständigt diskuteras och revideras. Därför har förbundsstyrelsen tillsatt en utredning som ska kartlägga och analysera utvecklingen och lämna förslag på vilka lönesystem vi ska ha.