SVAR: Beredskapsarbetare som omfattades av kollektivavtalet BEA började tjäna in till avtalspension först från och med 1 januari år 2000. Detta förutsatte att man var anställd för minst tre månader och med en arbetstid som var minst 16 timmar per vecka. Från och med 1 januari år 2002 togs kraven på anställnings- och arbetstid bort.Pensionsavtalet man omfattades av var PFA 98. År 2006 ändrades avtalet till KAP-KL.