SVAR: Du bör uppfylla villkoren för en ersättningsperiod om du fått din tidsbegränsade sjukersättning under maximalt antal månader och omedelbart innan fått sjukpenninggrundande inkomst eller antagandeinkomst från Försäkringskassan. Men det går inte att svara exakt på om det påverkar din a-kassa att du inte deltagit i introduktionsprogrammet. Det finns exempelvis regler som säger att den som utan giltiga skäl tackar nej till ett arbetsmarknadspolitiskt program får sin ersättning nedsatt med 25 procent i 40 ersättningsdagar. Om arbetsförmedlaren säger till a-kassan att du tackat nej utan giltiga skäl  kommer kassan att utreda frågan.