Frågan om kortad arbetstid var en av de hetaste på Miljöpartiets kongress i Uppsala. Språkröret Peter Eriksson betonade vikten av att ta ett ekonomiskt ansvar:
– Vi ska ta ett ekologiskt ansvar, men också ett ekonomiskt ansvar, sa han.

Partistyrelsen ville inte ha med någon sänkning av normalarbetstiden i partiets valmanifest, men flera kongressombud var av motsatt åsikt.
– En bibehållen arbetstid skapar en enorm överproduktion. Vi står inför ett skriande behov av att förändra vår livsstil, sa till exempel Leif Engström, från Mölndal.
Efter en lång debatt skrevs det in i manifestet att partiet ”vill sänka normalarbetstiden till 35 timmar i veckan för att ge människor mer tid och ökad livskvalitet”. Partiet vill också återinföra friåret.
Det ska dock noteras att det dröjer till augusti innan de rödgröna – Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet – spikar sitt gemensamma valmanifest och att Socialdemokraterna inte vill ha någon liknande arbetstidsförkortning.

Miljöpartiet beslutade också att man vill ha ett kvalitetslyft för bättre mat i vård, skola och omsorg. ”Ekologiska råvaror och lokalt producerad mat ska eftersträvas i upphandlingar. Lagen om offentlig upphandling ska ses över så att främjandet av lokala inköp blir tillåten”, står det i partiets valmanifest.
Miljöpartiet beslutade också bland annat att man vill slopa den bortre parentesen i sjukförsäkringen.
Mer radikala motioner som den om att sluta privatisera offentlig verksamhet, stöddes dock inte av kongressen.