Mina tankar när jag ser byggnader som denna, är det energieffektivt? Antagligen är det någon som har ”tänkt”, och säkerligen är energilösningarna med i det ”tänket”. Energi är något som engagerar människor och definitivt den gröna rörelsen både i Sverige och övriga världen.

Ofta hör man i energidebatterna om allt vi ska göra för att öka energiproduktionen. Jag skulle vilja att vi började med: Hur gör vi för att minska energikonsumtionen? Ett jobb som pågår på många håll och som bör premieras ordentligt.
Nästa steg är, hur använder vi energin effektivast, utifrån det samhället som är bra för många? Och sen kommer vi in på hur bygger vi framtidens energiproduktion?

Kärnkraften är plötsligt en mycket stor fråga i politiken igen, och för mig känns det extra i magen. Jag blev politiskt aktiv på grund av ett övertygande motstånd gentemot kärnkraften.
Den 17 juni kommer kärnkraftsfrågan upp i Sveriges riksdag och jag kommer att gå upp och säga några saker. För mig är det en mycket viktig fråga. 

Sverige står inför ett vägval i energipolitiken. Antingen kan vi fortsätta den långsiktiga  satsningen på att bygga ett säkert och förnybart energisystem, vilket har lett till att förnybara energikällor de senaste 20 åren har ökat med mer än vad kärnkraften levererar.
Eller så kan vi välja gårdagens teknik och ineffektiva energianvändning.
Jag vet vilken framtid jag vill lämna till kommande generationer. En framtid utan uranbrytning, riskfylld kärnkraft och ett tusenårigt avfall som ingen vill kännas vid.

Som ni hör är jag fylld av energi för förändring. Grön energi!