Från 1 april är löneökningen 490 kronor, nästa ökning är från 1 april 2011 på 480 kronor. Sammanlagt ger alltså det nya avtalet 970 kronor.
Kommunal och motparten Sveriges Kommuner och Landsting är också överens om höjda lägstlöner med 770 kronor under avtalsperioden.
Avtalet innehåller en individgaranti på 100 kronor första året och 100 kronor år två.

På presskonferensen betonade båda parterna hur positiva de var över att man också nått ett genombrott vad gäller omställningsavtal.
– Det är ett jättestort framsteg, sa Ingela Gardner Sundström, ordförande för SKL:s förhandlingsdelegation.

Som KA tidigare rapporterat införs också ett särskilt jämställdhetsråd som ska föreslå åtgärder för ett mer jämställt arbetsliv.
En partsgemensam grupp införs för att öka antalet heltidsanställningar.
Avtalet berör 370 000 anställda inom kommuner och landsting.

Avtalet i korthet

Avtalet löper över 25 månader med start den 1 april 2010 t o m den 30 april 2012.

Utrymme för löneökningar i kr: 490 kr den 1 april 2010 och 480 kr den 1 april 2011, dvs 970 kr på hela avtalsperioden.

Höjda lägstlöner med 770 kr för hela avtalsperioden.

En lösning på bemanningsfrågan som ligger i linje med övriga lösningar på arbetsmarknaden.

En partsgemensam arbetsgrupp för att öka antalet heltidsanställningar och främja en hållbar arbetstidsförläggning.

Lägstlönen för en arbetstagare som fyllt 19 år ska höjas till 15685 kronor i månaden den 1 april 2010 och till 16 070 kronor den 1 april 2011.
Lägstlönen för arbetstagare i yrke där arbetsgivaren kräver och arbetstagaren har yrkesförberedande gymnasieutbildning, samt ett års sammanhängande anställning i yrket efter genomgången utbildning ska höjas till 17 385 kronor den 1 april 2010 och till 17 770 kronor den 1 april 2011.

Källa: Kommunal och SKL