Ylva Thörn och Ingela Gardner Sundström, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation, undertecknade det nya avtalet på en presskonferens. Och sedan skakade de hand med varandra. Till synes två nöjda avtalsparter.

Ylva Thörn ansåg att det är ett bra avtal som står för väldigt mycket som hon ägnat sig åt under hela sin ordförandetid: att slåss för jämställdhet, slåss för kvinnorna och slåss för de lägst avlönade.
Hon angav löneökningarna på snitt 970 kronor som ett viktigt steg mot jämställda löner. Jämställdhetspotten utgör cirka 130 kronor till 140 kronor beroende på hur man räknar.
Likaså betonade hon de höjda lägstlönerna, som också är viktigt för att rekrytera ungdomar.
Snittlönen för kommunalarna höjs därmed från 20 850 kronor till 21 300 kronor under avtalsperioden.

Dessutom har en partsgemensam arbetsgrupp tillsatts med målet att öka fler heltidsanställningar. Och främja en hållbar arbetstidsförläggning.
– Heltid har jag drivit i många år och det är den absolut viktigaste jämställdhetsreformen, sa Ylva Thörn och betonade att det ska gå att kombinera heltidsarbete med en bra arbetsorganisation och ett schema som gör att man mår bra och orkar jobba till pensionen. Inte med lösningar som delade turer.
Dessutom är parternas överens om ett jämställdhetsråd som ska arbeta aktivt mellan avtalsperioderna för att uppnå ett jämtställt arbetsliv.

På frågan om en arbetsgrupp gör att det verkligen händer något konkret i heltidsfrågan svarade Ylva Thörn:
– Man kan tycka att det inte är något nytt, men det är första gången vi gör en central gemensam protokollsanteckning om detta i samband med att vi tecknar ett avtal. Vi har den gemensamma ambitionen att öka antalet heltidsanställningar.
Hon har inte varit nöjd med utvecklingen hittills, som hon snarare tycker gått bakåt när det gäller heltider.

Och Ingela Gardner Sundström betonade att SKL inte ser lättsinnigt på detta.
– Sedan år 2000 har antalet heltider ändå ökat med åtta procent, sa hon och lovade fortsätta på den inslagna vägen.
Både hon och Ingela Gardner Sundström lade även en jämställdhetsaspekt på det omställningsavtal som träffats. Det innebär större möjligheter för arbetslösa kvinnor att snabbt få ett nytt jobb.
Det har tagit åtta år att nå fram till avtalet.
Ingela Gardner Sundström tyckte för övrigt att avtalet som träffats var ekonomiskt försvarbart.
Även om det var långt ifrån det nollbud hon tidigare föreslagit.
– Jag har aldrig sagt noll utan talat om ett sifferlöst avtal, vilket inte betyder noll kronor utan helt lokal lönebildning.
Så blev det inte den här gången men det betyder inte att SKL övergett frågan.