– Vi är nöjda med avtalet som ger reallöneökningar, höjda lägstlöner och förändringar i rätt riktning när det gäller deltidsarbetande, säger Kommunals ordförande Ylva Thörn i en kommentar.

Förutom löneökningarna på 850 kronor höjs lägstlönerna till 18 215 kronor från 1 maj 2010 och 18 715 kronor från 1 april 2011.
Avtalet innehåller också en skrivning om att föräldralediga medlemmar ska ha rätt till normal löneutveckling i förhållande till övriga på arbetsplatsen.

En arbetsgrupp tillsätts som ska analysera förekomsten av deltid och vid utökat arbetskraftsbehov ska arbetsgivaren erbjuda deltidare att gå upp i tjänst, alltså med ett högre antal timmar.

– Avtalet ger cirka 50 kronor mer i månaden under hela avtalsperioden i förhållande till uppgörelsen inom industrin, men ger en större individuell fördelning av lönepotten. Vi fortsätter därmed på den inslagna vägen där vi ökar det lokala inflytandet över lönebildningen för våra medlemsföretag, säger Mona Finnström, vd på Fastigo i ett pressmeddelande.