– Vi är nöjda framför allt med lönenivåerna och regleringen av övertid, säger Kommunals ordförande Ylva Thörn.

Förutom löneökningen innebär avtalet, som är tecknat med Skogs- och Lantarbetsgivarna SLA, bland annat: reglering av övertid; utökad rätt till ledighet för mammografi, cellprovstagning och PSA-provtagning; förhandlingsskyldighet om man anlitar bemanningsföretag längre än fem veckor; utökat föräldraledighet med en månad.