Kent Wernes inlägg i KA nr 7 tyder på okunskap och brist på respekt för Attendo och våra över 12?000 med­arbetare. IK Investment Partners vinstintressen kan inte vi gärna kommentera. Däremot konstaterar vi att sedan IK tog över ägandet av Attendo AB så har det investerats betydande belopp för att utveckla och förbättra vården och omsorgen.Vårt primära mål är att erbjuda en trygg och god omsorg med hög kvalité. Vi skulle knappast få förnyat förtroende från våra uppdragsgivare om vi inte levde upp till högt ställda kvalitetskrav. Vi ligger idag under rikssnittet vad gäller Lex Sarah- och Lex Maria­anmälningar, vilka vi redovisar öppet på vår webb­-plats. I hög grad är det dess­utom vi själva som gör dessa anmälningar, eftersom de är en så viktig del av vårt kvalitetsarbete. Attendo var också först bland vårdbolagen med att införa med­delarfrihet för alla anställda.

Jonas Morian presschef, Attendo Care