Marie SilfverstolpeMarie Silfverstolpe, närings­politisk expert på arbetsgivarorganisationen Almega:

Vad är arbetsgivarens ansvar om någon blir mobbad?
– Arbetsgivaren har enligt lagen ansvar för arbetsmiljön och ska uppmärksamma mobbning, förhindra det och agera. Det är viktigt att vara snabb, då kan man förhindra att konflikten går så långt att någon måste flytta på sig. Arbetsgivaren ska ha samtal med den som blir kränkt, den som mobbar och utreda frågan. En mobbare kan som sista utväg bli av med jobbet.
Vad är fackets ansvar?
– Stödja den som blir mobbad. Det är inte säkert att arbetsgiv­-aren ser mobbningen, då ska facket synliggöra den. Om arbetsgiv­aren tvingas omplacera eller säga upp mobbaren är det viktigt att facket stödjer den processen.

Ragnar KristenssonRagnar Kristensson, arbetsmiljöjurist på arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting:

Vad är arbetsgivarens ansvar om någon blir mobbad?
– Kränkande särbehandling är oacceptabelt, om arbetsgivaren får kännedom om det måste den agera och utreda. Gärna anlita en extern konsult. Den utsatte bör få samtalsstöd, både av chefen och professionellt. Arbetsgivaren ska göra klart att mobbning är oacceptabelt och jag hoppas att det finns policy som klargör det. Det är bra att blanda in skyddsombudet. Arbetsgivaren ska samverka med skyddsombudet när utredningen beslutas och när åtgärder ska vidtas.
Vad är fackets ansvar?
– Facket och skyddsombudet ska säga vad de tycker och vara whistleblowers när något inte fungerar. Facket ska vara med och påverka utredningen och åtgärder.

Torsten HeinbergTorsten Heinberg, handläggare på Arbetsmiljöverket:

Vad är arbetsgivarens ansvar om någon blir mobbad?
– Om arbetsgivaren får kännedom om mobbning har arbetsgivaren ansvar för att sätta stopp och hjälpa den drabbade. Om man blir mobbad ska man först vända sig till den som bär sig illa åt, sedan till chefen och sedan skyddsombudet. Chefen ska ta fram fakta och lyssna på båda parter. Sedan ska den ta tag i saken så att trakasserierna upphör. Har den svårt att utreda saken ska den ta hjälp av en oberoende expert, det kan vara företagshälso­vården eller en beteendevetare.
Vad är fackets ansvar?
– Facket ska företräda medlemmarna, men har medlemmar på båda sidor. Ombudsmän utanför den enskilda arbetsplats­en kan vara mer objektiva. Tanken är att konflikten ska lösas på arbets­-platsen. Facket känner medlemmarna bäst och har kunskap om vad som skapar ohälsa. Det bidrar. Facket har utsett skyddsombudet som ska se till att arbetsgivaren gör det som står i lagar och förordningar. Skyddsombudet ska tala med arbetsgivaren om åtgärder mot missförhållanden, om inget sker kan skyddsombudet larma Ar­bets­miljöverket.