Fackförbundet SKTF har frågat personalchefer i kommuner och landsting om konsekvenserna av reglerna i den nya sjukförsäkringen. Nästan varannan chef – 45 procent – svarar att reglerna lett till ett ökat antal uppsägningar.

Vanligast är uppsägningar i mindre kommuner, men även i kommuner med fler än 100 000 invånare uppger 20 procent att de sagt upp sjukskrivna.
– Det är stora siffror, och jag tror dessutom att det kan finnas ett mörkertal som handlar om anställda som känner press när de inte klarar arbetet och säger upp sig själva. Det är en allvarlig signal när det är personalcheferna själva som uppger det här. Det blir viktigt att fundera över vilken personalpolitik man ska ha i framtiden, säger Ylva Thörn.

Så gott som alla kommuner och landsting uppger att de arbetar aktivt med att försöka finna omplaceringar till dem som inte klarar sitt ordinarie arbete. De kommuner som inte gör det säger att det är för att det inte finns möjlighet till omplacering eller att de inte har ekonomiska resurser till det.
Ylva Thörn tror att många kommuner gör ett seriöst arbete med regelrätta omplaceringsutredningar i hela kommunen, och i dessa fall kan uppsägning bli den enda lösningen.
– Men ibland tror jag att man prövar omplacering mot ett väldigt begränsat område, att man inte går utanför enheten eller kliniken. Idag finns också begränsade resurser att specialsy arbetsuppgifter eftersom mycket verksamhet har plockats bort.

De nya reglerna i sjukförsäkringen – som kallas rehabiliteringskedjan – infördes 1 juli 2008.
Kedjan går ut på att arbetsförmågan ständigt ska prövas, från det att en sjukskrivning inleds. Först prövas om en återgång till den ursprungliga anställningen kan underlättas (dag 1-90), därefter om man kan omplaceras hos samma arbetsgivare (dag 91-180), för att avslutas med att man ska söka arbete på hela arbetsmarknaden (från dag 181).

SKTF:s undersökning genomfördes 23 februari-14 mars 2010 i form av en enkät som besvarades via e-post. 262 personalchefer (av 416) svarade. Det betyder att 64 procent av personalcheferna i kommunerna har gett sina svar och 67 procent av personalcheferna i landstingen eller regionerna.