Enligt en granskning som kommunens förvaltning gjort och som KA refererar till får de gamla bara hälften av de beviljade biståndstimmarna de har rätt till på äldreboendet Vintertullen i Stockholm.

Men Jonas Morian säger att dessa uppgifter bygger på ett ofullständigt underlag och att Attendo har lämnat in kompletterande material, vilket ger en rättvisare bild. KA baserar, enligt honom, sina uppgifter på ett uttalande från en oppositionspolitiker, Else-Marie Bjellqvist, som inte vill ha driften på entreprenad.
Elsie-Marie Bjellqvist (S), som gång på gång påpekat bristerna på Vintertullen, säger:
– Det är otroligt slarvigt av Attendo att inte redovisa fullständigt
material och troligtvis kommer Attendo ändå inte upp till de beviljade biståndstimmar företaget lovat utföra.

KA har vid ett antal tillfällen tagit upp missförhållanden på Vintertullen. Jonas Morian är irriterad på att KA skriver som om allt skulle ha varit frid och fröjd under vårdbolaget Aleris tid, men inte sedan Attendo tog över på Vintertullen.

Men ni driver verksamheten med mindre personal, samtidigt som såväl facket som personalen påpekat att det krävs mer personal. Varför sätter ni inte in med mer personal på Vintertullen?
– Det är inte säkert att det blir bättre med fler anställda. Det finns exempel där vi minskat bemanningen men ändå bedriver verksamheten effektivare med nöjda brukare. Men ni har valt att göra Vintertullen till en följetong och ger en ensidig bild.

Vad kommer ni att göra för att inte Vintertullen ska bli en fortsatt följetong?
– Vi kommer att göra det yttersta för en bra verksamhet för brukarna och redovisa till stadsdelsnämnden och nå ut med det positiva vi gör.