Kommunals avtalsdelegation är på plats i Stockholm för tredje gången sen i april då förhandlingarna intensifierades, och många har förväntningar på att det blir en uppgörelse den här gången.