Gunilla Mellgren trivs bra som djurskötare på Broströms lantbruk i Brunflo, Jämtland. — Här sitter arbetsmiljön i främsta rummet och det gör att man trivs på jobbet, säger hon.

Ute i lagården sköter de svartvita Holsteinkorna sig själva. De går fritt, äter vid speciella matstationer där transpondern de har om halsen talar om för datorn vem det är som ska ha foder.
Det är en rofylld och ganska avkopplande miljö. Ingen stress. Inget tungt mjölkningsarbete som sliter på rygg och axlar. Här tar maskinerna hand om det tunga. Två mjölkrobotar eller ”frivilliga mjölksystem” som de också kallas, ser till att korna mjölkas ur så ofta som det behövs. Det enda som hörs ibland är kornas råmanden när de väntar på sin tur framför mjölkroboten. 4 000 liter om dagen skickas från gården.
– Här trivs jag, jobbet är så avkopplande. Att jobba med levande varelser är stimulerande, säger Gunilla Mellgren, kommunalare och en av de tre anställda. Dessutom har jag lärt mig köra traktor!

Jobbet som djurskötare innebär inte bara att mocka gödsel. Det handlar också om att hålla koll på djuren via datorn.
– Alla djur finns med i ett program, berättar Gunillas jobbarkompis Stefan Wolfenstein. Transpondern runt halsen visar deras nummer, hur mycket de äter, vad de ska ha för foder och hur mycket de mjölkar och om de är brunstiga. Vi har full koll på alla korna.
Företaget har prisats för sitt
exemplariska arbetsmiljöarbete i en olycksdrabbad bransch. Gården har tre anställda: Gunilla Mellgren, Stefan Wolfenstein och Bengt-Ove Käller. Tillsammans med ägarna Carl-Åke och Carina Broström och besättningen på 130 mjölkande kor, driver de en ekologisk mjölkproduktion. De har nu som första gård fått det nyinstiftade Lantbrukets arbetsmiljöpris.

Hur skapar man då en så god arbetsplats? Medlet är regelbundna skyddsronder, kompetensutveckling och friskvård.
En gång om året går man skyddsronder tillsammans med Kommunals regionala skyddsombud Ernst Åslund. Det är han som ligger bakom att gården fått pris.
– Varje anställd på gården får den kompetensutveckling i yrket som behövs och arbetagivarna betalar en friskvårdspeng till fysisk träning för att motverka arbetsskador och hålla sig i trim.
Personalen får regelbundet massage en gång i månaden för att mjuka upp stela muskler.
– Vi tror på förebyggande
arbete. Det är väl investerade pengar, säger ägaren Carl-Åke Broström.
– Det är viktigt att delegera så mycket man kan så att personalen känner delaktighet och ansvar, fortsätter Carl-Åke Bro-ström. Alltför många bönder tror att man måste ta allt ansvar själv.
Då och då läser man om tragiska djurskyddsärenden med vanvård av djur.
– Det beror ofta på att en lantbrukare haft för tungt ansvar själv. Till slut orkar man inte och går in i väggen, säger Carl-Åke Broström.

I stället har han delegerat ansvaret. Då ökar också delaktigheten och arbetsglädjen hos de anställda, säger Carl-Åke Broström.
Det är ett sätt att få klart för sig var och i vilka situationer incidenter skulle kunna ske, säger Carl-Åke Broström.
Stress och ensamarbete tror han är några av förklaringarna till de många olyckorna i branschen.
– ”Jag ska bara-mentaliteten” är nog vanligt. Ofta är det då det händer, säger Carl-Åke Broström.
För en anställd som Gunilla innebär det delegerade ansvaret att när hon i sitt arbete ser hälso-
eller skaderisker så tar hon itu med det själv på det sätt det är möjligt. Eller så ser hon till att någon annan gör det.
– Broströms är värda god uppmärksamhet, säger Ernst Åslund, Kommunal. Vi håller nu på att förbereda för att utse gården till Kommunals första mönster­arbetsplats inom jordbruket.

5 ORSAKER TILL ATT BROSTRÖMS LANTBRUK KAN BLI KOMMUNALS MÖNSTERARBETSPLATS

1) Systematiskt arbetsmiljöarbete, som innebär medvetenhet om risker.

2) Total öppenhet för arbetsmiljörisker och arbetsmiljöproblem.

3) Delaktighet i företagets skötsel.

4) Kompetensutveckling. Vidareutbildning med kurser och studiebesök på andra arbetsplatser.

5) Friskvård. Pengar till träning på gym för att undvika arbetsskador.

Mönsterarbetsplats

Begreppet mönsterarbetsplats har myntats av Kommunal och står för arbetsplatser där arbetsgivare och anställda verkar tillsammans för en bättre arbetsplats.
Mönsterarbetsplatser finns bland annat inom äldreomsorgen i?Strömsund och inom Carema Care.
Gemensam värdegrund, möjligheter att påverka och bra chefer är viktiga grundstenar.

Arbetsmiljö i jordbruket

2005 till 2007 anmäldes drygt 930 arbetsolyckor med frånvaro inom jordbruket.
2007 anmäldes i jordbruket fem arbetsolyckor per 1000 sysselsatta. I samtliga branscher var motsvarande siffra sju.
Antalet dödsolyckor inom jordbruket 2007 var 13 per 100 000 sysselsatta jämfört med 1,7 för samtliga branscher.