Ska man gå till facket först?
– Om man är mobbad ska man först gå till chefen. Om man inte vill prata med chefen själv kan man be arbetsplatsombudet följa med. Eller ringa sektionen. Om chefen inte lyssnar kan man vända sig till skyddsombudet eller sektionen. Man kan också ringa företagshälsovården.
Mobbade medlemmar tycker ofta att facket inte gör något. Vad ska Kommunal göra?
– Facket ska lyssna och initi­era att arbetsgivaren tar ansvar. Vanligast är att ordna ett samtal med chefen. Arbetsgivaren är skyldig att agera så fort den får veta att mobbning förekommer och har långtgående ansvar att utreda. Facket ska arbeta för att det tas in experter som kan hantera samtal om mobbning. Facket ska stödja medlemmen och kan förhandla om arbetsgivaren vill flytta den mobbade till ett annat jobb. Men arbetsgivaren har en långtgående arbetsledningsrätt som gör det möjligt att omplacera. Det är inte alltid facket får rätt.
Medlemmar tycker att facket håller med arbetsgivaren eller mobbaren. Är facket opartiskt?
– Facket ska vara opartiskt, men inte döma någon annan människa. Både den som blivit mobbad och den som mobbar ska få stöd. Facket ska inte reda ut, det ska se till att arbetsgiv­aren tar in experter. Om kontakten med arbetsplatsombudet inte fungerar ska man ringa sektionen, fungerar inte den kontakten ska man vända sig till någon annan där. Får man inte stöd ska man vända sig till nästa nivå som är avdelningen.
Har facket svårt att hantera mobbning när det ska företräda alla medlemmar?
– Det kan vara okunskap. Det kan också vara så att ett arbets­platsombud inte vågar agera, den personen kan vara precis lika rädd som alla andra.
Medlemmar tycker inte att facket ska ge mobbade rådet att byta jobb. Är det rätt?
– Nej, fackets uppgift är inte att ge råd, det är att stödja. Ar­betsgivare har långtgående möjligheter att omplacera. Fack­et kan ta det till en tvist, men om arbetsgivaren har den lagliga rätten på sin sida är det ingen idé med en tvist.
Kan Kommunal tillräckligt mycket om mobbning?
– Vi behöver mer kunskap om hur medlemmarna kan stödjas när det gäller mobbning. Jag tror att förtroendevalda blivit mer medvetna. Det kan vara lätt att mobbning missas, det kan också vara svårt för den som mobbas att be om hjälp.
Vilken utbildning har fackets företrädare om mobbning?
– Arbetsplatsombud och skydds­­ombud är ofta samma person, de och sektionsföreträdare är förtroendevalda. Skydds­om­bud har enligt arbetsmiljölagen rätt till grundläggande utbildning i arbetsmiljö. Hur lång utbildningen är varierar. Anställda om­buds­män genomgår en nio månader lång utbildning, i den in­går 15 högskolepoäng arbetsrätt med arbets­miljö. Psykosocial arbets­miljö ingår, men de har inte specialkunskaper i mobbning eller sexuella trakasserier.

Avdelning och sektion

Kommunal har 23 avdelningar, uppdelade regionalt. Varje avdelning är sedan uppdelad i mindre sektioner. På arbetsplatserna finns särskilda arbets­platsombud.