– Kommunal är med på vagnen, säger SKTF:s förhandlingschef Anders Hammarbäck.
I SKL: s avtal med SKTF finns en punkt med om att inrätta ett jämställdhetsråd. Rådet ska ”ur ett jämställdhetsperspektiv följa utvecklingen avseende löner och anställningsvillkor och föreslå aktiva åtgärder i syfte att uppnå ett mer jämställt arbetsliv”, står det i avtalet. Det följer nästa ordagrant lydelsen i Kommunals avtalskrav.
Till rådet ska alla fackförbund i kommun- och landstingssektorn bjudas in.
SKTF har inte gått ut med särskilt mycket information om detta, enligt uppgift på grund av att förslaget kommer från Kommunal och att det är Kommunal som ska presentera detta.

Men Lasse Thörn, chef vid Kommunals avtalsenhet vill inte bekräfta att man är överens med SKL om jämställdhetsrådet.
– Vi har diskuterat det. Vi vet inte ännu hur det blir men det är ju något vi har yrkat på, säger Lasse Thörn.
SKL:s förhandlingschef Staffan Löwenborg säger:
– Kommunal har yrkat på det. Och vi har ju redan sagt ja till ett sådant råd i ett avtal med en annan facklig organisation.
Vad rådet ska göra mer konkret är ännu inte fastlagt. De som kommer sitta i rådet är ordförandena från respektive parter.
– Det kommer att vara på ordförandenivå, säger SKTF:s Anders Hammarbäck.

Enligt SKTF:s avtalsskrivning ska rådet ha inrättats senast vid årsskiftet.
Kommunals avtal med SKL kan eventuellt bli klart denna veckan.