– Rent bedrägeri! säger Elsemarie Bjellqvist(S) som sitter i stadsdelsnämndens styrelse och följt frågan under flera år. Så här får man inte behandla människor. Vi varnade för detta redan vid upphandlingen, och bristerna har dokumenterats gång på gång. Jag bedömer att vi kommer att kräva att avtalet sägs upp och att vi ska kräva skadestånd av Attendo.

Av en rapport som ska behandlas på stadsdelsnämndens sammanträde den 20 maj framgår att de boende på Vintertullen inte alls får den hjälp de har rätt till.
Stadsdelsförvaltningen har granskat Attendos bemanning på Vintertullen under januari och februari i år. Av 158 beviljade biståndstimmar till de boende har Attendo bara utfört 105, (66 procent).
Om man räknar bort arbetstid för rapport, dokumentation, utbildning, information och arbetsplatsmöten återstår 50 procent. På ett jämförbart servicehus som drivs i kommunal regi handlar det om 90 – 95 procent.

Anders Carstorp är stadsdelsdirektör på Södermalm i Stockholm och han är försiktig i sina kommentarer om förvaltningens utredning.
– Attendo hävdar att siffrorna inte stämmer och har kommit in med kompletterande material, vi ska studera det.
Är det acceptabelt att ett företag under två år inte levererar vad som utlovats i ett kontrakt?
– Nej, principiellt är det inte det. Det är vår skyldighet att se till att våra pensionärer får vad de har rätt till. Men vi har sett en positiv utveckling efterhand, olika brister har rättats till.
Vad kommer att hända vid nästa sammanträde?
– Bemanningsfrågan är det centrala just nu. Jag tror att vi kommer att få fortsatt uppdrag att bevaka den.
Vad det inte naivt att tro att kvaliteten kunde upprätthållas med 27 färre heltidsanställda?
– Den frågan hoppas jag kunna svara på så småningom, kanske vid septembersammanträdet.

Bakgrund

2007
Attendo Care erbjuder sig och får driva Vintertullens äldreboende 12 miljoner kr billigare och med 27 färre heltidstjänster än tidigare. Kontraktet gäller 2008 – 2012. Oppositionen (S, V och Mp) kräver att upphandlingen ska göras om med högre krav på bemanning.

2008

I april tar Attendo över driften efter Aleris.
I juli påtalar länsstyrelsen missförhållanden på Vintertullen. Anhöriga och Kommunals arbetsplatsombud på Vintertullen anmäler fallolyckor och annat som skett.

2009

I januari får fyra äldreboenden i Stockholm som drivs av Attendo Care allvarlig kritik av Socialstyrelsen för förhållanden som lett till dödsfall. Ett av dem gäller Vintertullen.
I november gör länsstyrelsen åter ett tillsynsbesök och har en rad anmärkningar. Bland annat gäller det att så få av de anställda har utbildning i omvårdnad. Men också stadsdelsnämnden får kritik.

2010
I mars svarar stadsdelsnämnden på länsstyrelsens kritik, Attendo får fortsätta, nya uppföljningar ska göras. Oppositionen vill ha en granskning av hur Attendo lever upp till avtalet, men det avslås av den borgerliga majoriteten.
I maj visar förvaltningens granskning att de boende på Vintertullen bara får hälften av den hjälp de har rätt till. Oppositionen överväger att kräva att avtalet med Attendo Care hävs och att nämnden ska begära skadestånd.