Som en av höjdpunkterna kom Mona Sahlin samt Miljöpartiets språkrör Peter Eriksson och Maria Wetterstrand till Vänsterpartiets kongress i Gävle. Temat för kongressen var ”Håll ihop” och de rödgröna ledarna manifesterade enighet i sin vilja att tillsammans bilda regering efter valet.

Vid en pressträff efteråt sa Mona Sahlin att hon inte kunde se att ett enda beslut vid Vänsterpartiets kongress var ett problem för den rödgröna regering hon vill leda.
– Vänsterpartisterna måste få drömma om hur de vill att världen ska se ut. Men det som gäller för det rödgröna samarbetet är de överenskommelser som vi tre partier gemensamt har beslutat om. Lars Ohly har tydligt markerat att dessa överenskommelser gäller för Vänsterpartiet under de närmaster fyra åren, sa Mona Sahlin.

Hon var också öppen för ett vallöfte från Vänsterpartiet, att de rödgröna ska lagstifta om att förbjuda arbetsgivare från att hyra in från bemanningsföretag om syftet är att kringgå rätten för tidigare anställda att återanställas enligt lagen om anställningsskydd.
– Jag har inte analyserat hur denna fråga har blivit löst i avtalsrörelsen. Om det inte har blivit någon bra lösning kan jag tänka mig att vi lagstiftar om detta, säger hon.
Samma svar ger Peter Eriksson. Tidigare har Miljöpartiet varit emot en sådan lag.

Kongressen präglades av att Vänsterpartiet för första gången någonsin kan sitta i en regering om fyra månader.
Partiledningen hade en önskan om att i valet satsa på tre frågor, välfärd, jämställdhet och personlig integritet. Men ombuden beslöt att i valmanifestet också lyfta fram klimatfrågan som en huvudfråga.
Några nya politiska principer togs inte. Kongressen diskuterade hur redan välkända uppfattningar ska prägla partiets arbete fram till nästa val år 2014.

Partiledningens förslag fick oftast stöd av kongressen men i några störa frågor ville ombuden annat:
Kongressen beslöt
att i valmanifestet nämna att partiets mål är sex timmars arbetsdag, även om det inte går att genomföra under de närmaste fyra åren.
Dessutom ville kongressen att det i valmanifestet ska stå att partiet vill att de svenska trupperna ska tas hem från Afghanistan, något som Miljöpartiet och Socialdemokraterna inte stöder.
Kongressen beslöt
också, liksom LO gjort, att målet är att a–kassan ska ge 90 procents ersättning av tidigare lön till de arbetslösa.

Johan Lönnroth, tidigare vice partiordförande när Gudrun Schyman ledde partiet, gick vid kongressen och mös. När han avgick 2003 kritiserades han av partikamraterna för att vara för mycket åt höger och för mjuk mot Socialdemokraterna. Nu gör partiet det han önskade för tio år sedan.
– Värst var det vid kongressen 2002 när partiet slog fast tio krav for att sitta i en regering. De innehöll krav som kostade mer är 150 miljarder att genomföra. Nu är vi nästan för mesiga, jag får nog efter valet ställa mig utanför Rosenbad med ett plakat om lite mer revolutionär politik, säger han med glimten i ögat.

Mats Pilhem, partistyrelsen, tycker att beslutet att nu satsa på några få frågor i valrörelsen är nödvändig.
– I valet 2006 var Socialdemokraternas paroll att ”Alla ska med”. Den som  läste vårt valmanifest fick känslan av att ”Allt ska med”, säger han.
I kongressdebatten nämndes flera gånger behovet av höjda skatter, mer än vad de rödgröna enats om, för att rädda och bygga ut välfärden. Trots detta är uppslutningen kring det rödgröna samarbetet närmast total. En motion om att avbryta detta samarbete avslogs med en överväldigande majoritet bland ombuden.

En nyhet tog dock kongressen när det gäller kommande partiarrangemang. Efter en lång debatt beslöts mot partiledningens vilja att vegetarisk kost ska vara huvudalternativet när mat ska serveras. Kongressen slog fast att partiets mål är att minska konsumtionen av kött i världen.
Men partiledningen vann dock striden om att alkohol även i fortsättningen ska kunna serveras i partisammanhang.

Enigheten vid kongressen gällde även valet att välja om Lars Ohly som partiledare. Han har varit ordförande sedan 2004. För första gången fanns i år ingen motkandidat till honom, även om ytterligare tre personer hade föreslagits som partiledare. Ingen av dessa ville dock ställa upp emot honom.
I sitt avslutningstal kavlade Lars Ohly upp skjortärmarna och förklarade att nu är det hårt arbete som gäller i valrörelsen.
– Det rödgröna är vårt projekt för att bli av med högerregeringen. Det är 132 dagar kvar innan den får avgå, sedan börjar jobbet för en röd politik för en grön omställning, sa han.