Vårdhemmet hade brist på personal. Undersköterskan var upprörd över att andra undersköterskor inte skötte sitt arbete. Det uppstod en häftig ordväxling. Vad som hände sedan går inte att bevisa, ord står emot ord.

Enligt arbetskamraterna uppträdde undersköterskan hotfullt, med ett finger i luften nära ansiktet på en av arbetskamraterna. Plötsligt ska han också ha tagit ett snabbt steg framåt i försök att skalla arbetskamraten. Denne ryggar tillbaka utan att träffas. Ingen blir skadad i grälet.

Undersköterskan förnekar försöket till skallning och hävdar att arbetskamraterna hittat på detta som en hämnd för att han hotat med att informera ansvarig chef att de inte skötte sitt arbete.
Chefen väljer dock att tro på arbetskamraterna och avskedar mannen. Kommunal försökte i arbetsdomstolen få avskedandet ogiltigförklarat.

Domstolen anser att arbetskamraterna är mer trovärdiga än den avskedade undersköterskan.
Därför slår domstolen fast att undersköterskans försök till skallning är helt oacceptabel, även om arbetskamraten inte blev träffad så var syftet i alla fall att skrämma henne.

Arbetsdomstolen understryker att våld eller hot om våld inte hör hemma på en arbetsplats. Domstolen ser mycket allvarligt på när sådant inträffar. Därför avslår domstolen Kommunals krav om att avskedandet ska upphävas och att mannen ska få rätt till innestående lön samt skadestånd.