Reformerna under tidigt 1990-tal med kommunaliseringen och möjliggörandet för etablering av fristående skolor samt den alltmer uppdelade undervisningen har lett till ökad segregation och kunskapstapp.

Nu på morgonen går nyheten om förskolor i Stockholm som sålts ut till underpriser och bara efter ett år redovisar en sammanlagd på över 10 miljoner kronor. Vinster görs bland annat på att ha stora barngrupper och outbildad personal. ”Om föräldrarna är nöjda är det väl inget problem”, säger de som försvarar det här.
Jag har haft barn i förskola både i Stockholm och i Trollhättan, inte i någon av dessa städer råder en situation där man kan välja och vraka. Det är ont om platser och man får vara glad för att få en plats.

De här ständiga valen av förskola och skola gör mig vansinnig. Hela tiden känner man av oron – har jag valt rätt? Det ska väl inte spela nån roll!
Alla barn oavsett var de bor eller vilken förskola de går på ska väl ha samma rätt till en bra vistelsemiljö, utbildad personal och bra pedagogisk verksamhet som följer läroplanen. För att garantera alla den rätten krävs en rejäl skärpning av regelverket för fristående skolor som idag är de mest generösa i världen.
Det är vänsterpartiet ensamt om att kräva idag.

Se gärna Debatt ikväll i SVT kl 21.30.