Däremot vet vi att lärarens roll är avgörande för elevernas lärande. Därför väljer jag att fokusera på att alla elever ska ha behöriga lärare och att det behövs fler lärare.

Jag tycker det är något märkligt att vi har en skolminister som har pratat så mycket om tidiga insatser och kunskap, samtidigt som trenden med ökad lärartäthet brutits och nu minskar lärartätheten. Senast det hände var förra gången vi hade en borgerlig regering d v s 1991-1994. Det är inte bara lärare som har försvunnit, andra viktiga personalkategorier har också sparats bort såsom skolvärdinnor, vaktmästare, skolbibliotekarier m fl, dessa har på en del skolor istället ersatts med övervakningskameror…

Men ska inte eleverna och föräldrarna få veta hur det går i skolan? Självklart, men det finns bättre verktyg för uppföljning och information än betyg. I alla tider har regeringar försökt att hitta det mest precisa och rättvisa betygsystemet, utan att lyckas. Inte heller den här regeringen gör det med sin sexgradiga skala där man inte skriver tydliga nationella kriterier för alla steg, vilket öppnar upp för godtycklighet i bedömningen.

Jag vill istället skärpa upp utvecklingssamtalet och de skriftliga omdömena. När jag tidigare jobbade i skolan blev jag vettskrämd då en lärare en dag kom in på lärarrummet och bad oss, som satt där, att skriva en rad om hans elever då han skulle ha utvecklingssamtal veckan därpå.
Utvecklingssamtalen och de skriftliga omdömena kan idag se ut på nästan lika många sätt som det finns lärare, det är inte okej. Det är viktigt att alla – lärare, elev och förälder – vet om vad som förväntas, därför vill jag se nationella riktlinjer för utformade av skriftliga omdömen och utvecklingssamtal. Det kan ge efterlängtad bra information.
Sen ska vi ha bra lärare utrustade med resurser för att alla elever ska nå målen i skolan.