Från januari fick vårdbiträdena en extra höjning på 2100 kronor. Det gjorde att det nu finns flera exempel där undersköterskor med lång erfarenhet tjänar mycket mindre än vårdbiträden med kortare erfarenhet.
– Varför ska vi ha lägre löner, vi har högre kunskaper och kanske även studielån, säger Tony Elias, som jobbat 13 år som undersköterska i Lerums kommun.

Vårdbiträdenas extra höjning är resultatet av en lönekartläggning som Lerums kommun gjorde förra året. Kvinnodominerade yrken jämfördes med mansdominerade. Vårdbiträdenas löner jämfördes med anläggningsarbetarnas, eftersom de yrkena anses likvärdiga.
Det visade sig att vårdbiträdena låg ett par tusenlappar under, och därför höjdes deras löner.
När det gäller undersköterskorna fanns det ingen mansdominerad yrkesgrupp som var jämförbar. Därför fanns det enligt kartläggningen inga löneorättvisor som berodde på kön i deras fall, och de fick de inget påslag.
Undersköterskor och vårdbiträden i hemtjänsten gör ungefär samma arbete, men undersköterskorna utför fler medicinska arbetsuppgifter med delegering från sjuksköterskan.

I slutet av april gick Tony Elias och hans arbetskamrater ut med en protest i Lerums tidning. De tycker inte att det är fel att vårdbiträdena fick högre lön, men de tycker att undersköterskorna också borde få högre.
– Några undersköterskor ligger på tok för lågt, säger Tony Elias.
Eva Glädt, chef för kommunens personalenhet, är nöjd med att de fått bort de oskäliga löneskillnaderna mellan vårdbiträden och anläggningsarbetare. Hon kan dock förstå undersköterskornas synpunkter:
– Gruppen undersköterskor ska generellt ligga högre än gruppen vårdbiträden. Just nu ligger de jämsides, men jag tror att vi ser en annan bild efter årets löneöversyn, säger Eva Glädt.

Kommunals sektionsordförande Ingela Karlsson påpekar att lönepåslaget har bestämts av arbetsgivaren och inte i förhandling med Kommunal. Hon tycker dock att det är positivt att vårdbiträdena har fått mer pengar, och bra att kommunen gör en jämställdhetssatsning.
– Men jag har full förståelse för att enskilda individer kan tycka att det är felaktigt, säger Ingela Karlsson.