– I och med att det var ett tillfälligt stöd så har det nog i första hand använts till att förhindra skattehöjningar, säger SKL:s chefsekonom Mats Kinnwall.

I sin prognos räknar SKL med att det tillfälliga stödet för 2010, på sammanlagt 17 miljarder kronor, gjort att skattehöjningar för över en miljard kronor har uteblivit

i landstingen. När det gäller kommunerna finns ingen motsvarande uträkning.

– Det är rimligt att tro att minst lika mycket pengar har använts i kommunerna för att förhindra skattehöjningar, men i vilken omfattning har vi inget underlag för att svara på, säger Niclas Johansson, ekonom vid SKL:s avdelning för ekonomisk analys.

Så här lät det i höstas från den borgerliga alliansregeringen:
– För att stimulera jobb inom den centrala välfärdssektorn, till exempel i skolan, sjukvården och äldrevården, gör vi en kraftfull satsning på kommunsektorn, sade kommunminister Mats Odell (KD) i samband med att höstbudgeten presenterades.  
Men särskilt många jobb har pengarna inte stimulerat till hittills.
– Det tillfälliga stödet har haft en liten effekt på sysselsättningen, säger Mats Kinnwall

När KA i höstas frågade kommunerna om hur de skulle möta den ekonomiska krisen var det 8 av 10 som svarade att de skulle minska personalkostnaderna 2010, 7 procent talade om skattehöjningar. Då hade precis regeringens extra stöd till kommunsektorn blivit känt.
Och nästan hela det överskott på 18,6 miljarder som SKL räknar med att kommunsektorn får i år, utgörs alltså av det tillfälliga stödet från staten.

Även nästa år, 2011, räknar SKL med att kommuner och landsting får ett överskott på 3,5 miljarder kronor, trots att det tillfälliga stödet då upphört. Sammantaget för 2010 och 2011 är överskottet högre än vad SKL räknat med tidigare. En stor orsak till överskottet är de kraftiga besparingarna i kommuner och landsting.
– Man fortsätter med en tuff ekonomisk strategi ute i kommuner och landsting, säger Kinnwall.
Och en förutsättning för att det ska bli överskott 2011 är, skriver SKL, ”i stort sett oförändrad verksamhetsvolym trots ökande behov”.
Det vill säga ingen eller nästa ingen ökning av antalet jobb ute i kommuner och landsting.

SKL propagerar för att det tillfälliga stödet ska permanentas 2011 och att statsbidragen dessutom ökar.
– Det skulle underlätta för kommuner och landsting att klara den utmaning som demografi och ökade krav innebär, säger SKL:s ordförande Anders Knape (M) i ett pressmeddelande.
Även överskottet för förra året blev högre än vad man tidigare trott. 14 miljarder kronor säger SKL nu, jämfört med de 10 miljarder de pratade om i förra prognosen.