– Vi står inför stora pensionsavgångar. Traineeprogrammet möjliggör för unga att gå bredvid en äldre som snart ska gå i pension och får då tillgång till den personens erfarenheter och kunskaper, säger Ulla Andersson, ekonomisk talesperson för Vänsterpartiet.
I budgeten räknar oppositionen med 1200 traineeplatser under 2011 (till en kostnad av 400 miljoner kronor).

De vill därtill ge möjlighet för en generationsväxling inom omsorgen i form av utbildningsvikariat. Syftet är att höja utbildningsnivån inom äldreomsorgen genom att personal utan formell utbildning får möjlighet till det samtidigt som långtidsarbetslösa med vårdutbildning får en väg in via vikariat.
Programmet omfattar runt 3000 helårsplatser för 2012 vilket kostar 625 miljoner kronor.