– Det kan inte vara fattigdom som väntar om man blir arbetslös. Allt färre har fått ut 80 procent i a-kassa. Vårt mål är att 80 procent ska få 80 procent av sin lön i a-kassa och nu tar vi ett rejält steg mot den målsättningen, säger Thomas Östros, Socialdemokraternas ekonomiska talesperson.

Från april 2011 vill Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet höja taket i a-kassan till 930 kronor per dag. Från januari 2012 vill de ta ytterligare ett steg till 950 kronor.
Ersättningen ska vara 80 procent under hela arbetslöshetsperioden, men taket ska dock sänkas med 150 kronor efter 100 dagars arbetslöshet.
– Det är en rimlig prioritering, kommenterar Thomas Östros.
Under den borgerliga regeringen har avgiften till a-kassan ökat rejält, framför allt i kassor med hög arbetslöshet. Bakgrunden är den differentierade arbetslöshetsavgift de infört som betyder att avgiften påverkas av hur hög arbetslösheten i kassan är.

Den rödgröna oppositionen gör i sitt förslag en form av skatteväxling – som de kallar trygghetsväxling – mellan jobbskatteavdraget och ett avdrag för a-kasseavgiften. Skatteväxlingen slår olika beroende på vilken inkomst och hur hög a-kasseavgift man har, men huvudpoängen är att ingen ska betala mer än 80 kronor i avgift till a-kassan.
– Som mest kan det ge en skattehöjning på cirka 150 kronor i månaden för en medelinkomsttagare. Vi vill ge en stark drivkraft för att vara med i en arbetslöshetskassa, säger Thomas Östros.

Avgiften till a-kassan för Kommunals medlemmar ligger i dag på 144 kronor.
Enligt Sven-Erik Österberg, (S) talesperson i arbetsmarknadsfrågor föreslår man modellen med skatteväxling för att den går att genomföra direkt vid en valvinst:
– Då är det med skattereduktion som det får ske. Det finns teknik för att utjämna avgiften och skatten varje månad, man ska inte behöva vänta till deklarationen.

Som KA tidigare skrivit vill oppositionen tillsätta en utredning om a-kassan för att bland annat se över medlemsvillkoret, studerandemedlemskapet och deltidsbegränsningen. En annan modell för a-kasseavgiften ska samtidigt ses över.
De rödgröna säger också att de vill utreda möjligheterna till att återinföra ett avdrag för avgiften för det fackliga medlemskapet.
– Vi mäktar inte med det nu, men det är inte en fråga vi har gett upp. Arbetsgivarna får ju dra av sitt medlemskap till Svenskt Näringsliv och då är det också rimligt att löntagarna får dra av avgiften för sitt fackmedlemskap, säger Sven-Erik Österberg.

Kort från oppositionens budgetmotion:

•    Enligt deras egna beräkningar ger budgeten upp till 100 000 nya utbildnings- och praktikplatser samt arbetstillfällen.
•    Arbetsmiljöverket tillförs 40 miljoner för inspektioner, informationsarbete och utbildning av skyddsombud.
•    Den bortre gränsen i sjukförsäkringen avskaffas.
•    80 procents ersättning under hela sjukperioden.
•    Taket i sjukförsäkringen höjs till 28 200 kronor i månaden 2011 och ca 30 000 kronor i månaden 2012.
•    800 miljoner kronor satsas på rehabilitering av utförsäkrade.
•    Avdraget för hushållsnära tjänster avskaffas från 1 juli 2011
•    Jämställdhetsbonusen i föräldraförsäkringen avskaffas från 2011.
•    Klyftan mellan pensionärer och löntagare minskas från 2011 då en pensionär med 14 000 i pension får knappt 400 kronor i sänkt skatt (med en kvarstående klyfta på drygt 300 kronor).
•    Underhållsstöd till ensamstående föräldrar höjs med 100 kronor 2011 och 150 kronor 2012. Ensamstående med barn kan också få höjt bostadsbidrag.
•    Taket i den tillfälliga föräldraförsäkringen – vab-dagarna – höjs till ca 28 200 kronor 2011 och ca 30 000 kronor 2012.
•    Med hjälp av 100 miljoner kronor ska kommunerna stimuleras till att skapa bättre tillgång till barnomsorg under obekväm arbetstid.
•    Avtrappning av jobbskatteavdraget från inkomster på 40 000 kronor och uppåt.