Om en knapp månad håller Kommunal kongress i Stockholm. I höstas meddelade förbundsordförande Ylva Thörn att hon inte ställer upp till omval. Sedan tidigare var det känt att andre vice ordförande Håkan Pettersson lämnar uppdraget av åldersskäl.

Nu har kongressombuden lämnat sina nomineringar till valbredningen som ska ta fram ett förslag till ny förbundsstyrelse. Ett fåtal av avdelningarna vill inte berätta vilka namn som nominerats.
Många av ombuden poängterar också att det inte är säkert att de kommer att rösta på de kandidater som de själva nominerat. Skälet är att andra kandidater kan komma att visa sig mer lämpliga.

Två huvudkandidater nämns som ny förbundsordförande, men fler förslag finns, däribland Maria Hansson.
Bedömningen är att stödet är lika för Annelie Hellander och Christina Zedell som ny ordförande.
Annelie Hellander är förste vice ordförande sedan ett år. Hon är 54 år och barnskötare, har varit fackligt aktiv sedan 1974 och har arbetat på Kommunals förbundskontor där hon också varit chef för arbetslivsenheten. Hon har tidigare arbetat på Utbildningsdepartementet, varit kommunalråd (S) i Vilhelmina och landstingspolitiker i Västerbotten.
Christina Zedell, 50, är undersköterska och tjänstledig från Kommunals förbundskontor där hon som ombudsman arbetat med facklig politisk samverkan. Nu är hon riksdagsledamot för S och har en kommunalpolitisk bakgrund i Botkyrka.

Som förste vice ordförande nämns framför allt Tobias Baudin och Anders Hagberg.
Tobias Baudin, 35, är maskinist. Han har varit fackligt aktiv sedan 1998 bland annat i sektionen i Luleå. Han sitter i förbundsstyrelsen sedan 2004 och är ordförande för avdelning Norrbotten. Han har haft politiska uppdrag för Socialdemokraterna i Luleå.
Anders Hagberg, 52, är skolvaktmästare. Han har varit fackligt aktiv på heltid bland annat i Partille sedan början på 1980-talet och är nu ordförande i avdelning Väst. Han sitter i bolagsstyrelsen för Kommunalarbetaren men inte i förbundsstyrelsen. Han är engagerad i Socialdemokraterna men har inga politiska uppdrag.

Som andre vice ordförande och avtalsansvarig nämns två ombudsmän på Kommunals förbundskontor: Lenita Granlund och Maria Hansson.
Lenita Granlund, 47, är undersköterska och har varit fackligt aktiv på heltid sedan 1980-talet i Köping och i Västmanland. Sedan åtta år arbetar hon på förbundskontorets enhet för arbetsrätt och kollektivavtal, främst som förhandlare och har bland annat förhandlat avtal för lantarbetare, anställda i kyrkan, Samhall, kommuner och landsting. Under tiden i Köping hade hon politiska uppdrag för i Socialdemokraterna.
Maria Hansson, 49, är vårdbiträde och har varit fackligt aktiv i Täby sedan mitten av 1980-talet, hon har också varit ombudsman i avdelning Stockholm. Sedan åtta är hon ombudsman på förbundskontorets enhet för arbetsrätt och kollektivavtal och har förhandlat avtal för anställda i tekniska yrken, kök, inom städ, på folkhögskolor, idrott, utbildning, privat vård samt kommuner och landsting. Hon sitter också i en kommitté tillsammans med andra fackliga företrädare för offentlig anställda i Europa. De träffar de europeiska arbetsgivarna och har tillsammans med dem bland annat tagit fram en checklista för offentlig upphandling.
Maria Hansson har inte varit politiskt aktiv.

Ett namn som tidigare varit med i diskussionerna om avtalsansvarig är Lasse Thörn i dag chef för enheten arbetsrätt och kollektivavtal på förbundskontoret, men han har tackat nej till att bli nominerad.
Som tredje vice ordförande föreslås Anders Bergström som idag innehar posten.