Roland Paulsen, doktorand på sociologiska institutionen vid Uppsala universitet, har gjort en studie av tiden vi ägnar åt privata saker på arbetstid.
Kommunalarna är mindre motiverade att dra sig undan arbetet, säger han.
– Det är svårare att lämna patienter för att gå in på Facebook. Vissa gör mer nytta i samhället och det blir omoraliskt att maska.

Roland Paulsen
Roland Paulsen, doktorand på sociologiska institutionen vid Uppsala universitet.

Paulsen tror också att kommunalarna upplever arbetet som mer meningsfullt än många andra. Exempelvis intervjuade han en copywriter och en spärrvakt, som inte upplevde arbetet meningsfullt och därför fyllde arbetstiden med annat.
– Det handlar inte om lättja i något av fallen i studien. Om man skriver i sin blogg så gör man ju något, säger Paulsen. Flera får inte tillräckligt med arbetsuppgifter.
Allra vanligast var tomt arbete bland kontorsanställda som sitter på någon yrkesexpertis och är välbetalda. Det är svårt för cheferna att kontrollera hur mycket de jobbar och ge tillräcklig belastning. Eftersom de har datortillgång handlar det ofta om surfande på exempelvis Facebook och att skriva mejl.

I studien har Paulsen intervjuat 40 extremfall. Där fanns inte många kommunalare med. Men där var en städerska som lyckades smita från arbetet halva tiden.
– Hon hade inte datortillgång utan umgicks med sina kollegor.
Det fanns också ett par som arbetade på gruppboende. Där handlade det om att dra sig undan aktivt, alltså maskning. Till skillnad från slack, som Paulsen kallar ofrivilligt tomt arbete.
– De riskerade inte att brukarna fick sämre vård utan de skulle städa och hade mycket administrativt som de upplevde irrelevant.
Paulsen vill uppmärksamma den ojämna tidsfördelningen över olika yrkesgrupper.
– Klass och jämlikhet har inte bara att göra med hur mycket man tjänar.

3 TYCKER

Vi ställde två frågor till tre kommunalare:
1. Kan du göra privata saker på arbetstid, i ditt jobb?
2. I vilka yrken tror du att man har stor möjlighet att maska?

Pierre Skoogh, 26 år, boendehandledare.
1. – Möjligheten finns. Många jobbar jour och det är mycket ensamarbete. Det är viktigt att chefer är tydliga med vad man ska göra annars är det lätt att man fikar med kollegan eller kollar sin mejl.
2. – I de flesta yrken finns möjlighet att maska om man vill. Om du jobbar ensam kan ingen kolla vad du gör.

Eva Karlssson, 38 år, undersköterska.
1. – Det är lite olika men det är inte självklart att tid finns. Ibland kan man kolla något mejl eller kopiera ett recept.
2. – Jag tänker mest på dem som sitter vid dator och jobbar. Men när jag själv jobbade på kontor så hade jag inte tid med det. Det kanske också är lättare om man är chef och har friare arbetsroll.

Patrik Broberg, 46 år, jobbar påbehandlingshem för ungdomar.
1. – Det kan gå. Men då får någon annan täcka upp. Jag kan inte bara försvinna en halvtimme. Måste man ringa hem så får någon annan göra jobbet eller ungdomarna får vänta.
2. – Generellt tror jag de som jobbar på kontor där det inte är så stor kontroll och de sitter redan vid datorn.

DETTA GJORDE DE INTERVJUADE PÅ SIN TOMMA ARBETSTID

* Surfade på Facebook, bloggar och skrev privata mejl.
* Såg på film eller sov. En skrev på sin doktorsavhandling.
* De som inte hade dator umgicks mer med kollegor.
* De som styrde arbetet mycket själva, kunde sätta i system att gå hem för tidigt.
* På gruppboendet bestämde man sig kollektivt för att maska medan de som jobbade på kontor gjorde det för sig själva.