Rumänska lantarbetare på svenska åkrar och internationella riskkapitalbolag som bedriver vård i Sverige. Två helt olika saker, men båda är exempel på en ökande globalisering. Det kräver nytt tänk från facket, anser Ylva Thörn.
Vid ett seminarium på onsdagen presenterades rapporten ”Kommunals medlemmar och den globala utmaningen”, skriven av journalisten Anna-Lena Lodenius.

På seminariet stod migrerande lantarbetare i centrum för diskussionen. Ulf Hansson från Kommunal Skåne berättade om svårigheterna med att få rimliga arbetsvillkor för lantarbetare från fattiga länder. De vill ofta inte kräva högre lön, eftersom de är rädda att jobbet försvinner då.
Samtidigt har de mycket bättre lön och villkor än de skulle ha fått i sitt hemland.
För att förbättra situationen måste facket måste påverka arbetsgivarorganisationer, myndigheter, konsumenter och andra fackföreningar både i Sverige och utomlands, ansåg både Ulf Hansson och Ylva Thörn.

Rapporten tar upp en mängd olika aspekter av globaliseringen, till exempel privatisering, bemanningsföretag, hemtjänst, hushållsnära tjänster, den fria rörlighetens risker och fördelar och konsekvenserna av migration för migranternas hemländer.
Den är framtagen till Kommunals kongress i juni, där det också ska vara ett seminarium på temat. Planen är också att ge ut rapporten i en populärupplaga och ha studiecirklar för medlemmarna.