Det beror på vilket avtal som gäller. Arbetstidslagens reglering om 11 timmars dygnsvila innebär inte att det behöver vara 11 timmars vila mellan varje arbetspass. Frågan är när brytpunkten är lagd i ert arbetstidsschema. Frågan är också om gällande kollektivavtal innehåller möjlighet till avvikelse och om avvikelse har gjorts i lokalt kollektivavtal. Kontakta din sektion så får du mer exakta svar på dina frågor.