SVAR: Det stämmer, det du skriver, och anledningen är att arbetslöshetsförsäkringen inte ska täcka upp bemanningsföretagens personalkostnader. Den som är anställd för att hyras ut anses inte heller uppfylla kravet att stå till arbetsmarknadens förfogande. I stället anses personen i första hand stå till bemanningsföretagets förfogande. Därför har din sambo inte rätt att stämpla upp till full tid.