Paragraf. Illustration av Marie Åhfeldt.

1 Vilka rättigheter har man som mobbad?
Om man blir illa behandlad av arbetsgivaren kan det betraktas som trakasserier i syfte att man ska provoceras att säga upp sig. Oavsett om den anställde säger upp sig eller inte är det ett brott mot las, lagen om anställningsskydd. Samma gäller om arbetsgivaren vet att en anställd mobbas av arbetskamrater men inte ingriper.
Brott mot las kan ge skadestånd, men omfattade bevis krävs.

2 Kan man anmäla till DO?
Ja, man kan anmäla till Diskrimineringsombudsmannen, DO. Om mobbningen är trakasserier utifrån kön, etnicitet, sexuell läggning, könsöverskridande identitet, trosuppfattning, ålder eller funktionshinder faller det under diskrimineringslagen. Om DO anser att man blivit diskriminerad kan arbetsgivaren få betala en diskrimineringsersättning. Facket driver medlemmarnas fall.

3 Är mobbning ett brott?
Ja, det är ett brott mot arbetsmiljölagen. Mobbning kan också vara förtal, sexualbrott, ofredande, misshandel, olaga hot eller olaga tvång. Det ska polisanmälas. Den som mobbar kan straffas med villkorlig dom eller böter.

4 Kan mobbaren bli av med jobbet?
Arbetsgivaren kan konstatera att trakasserier sker och omplacera mobbaren. Om mobbaren fortsätter med trakasserier trots att arbetsgivaren sagt att den måste sluta med det kan mobbaren bli uppsagd.

5 Vad ska man göra om man blir mobbad?
Vänta inte för länge, försök lösa problemet på arbetsplatsen. Ta hjälp av skyddsombudet. Kontakta Kommunals sektion, avdelningen eller förbundet. Berätta i ett brev om vad du blivit utsatt för. Skriv dagbok, det är lätt att glömma vad som händer. Bevis behövs om fallet ska drivas. Samtal där man själv deltar kan spelas in.

Källa: LO-TCO Rättsskydd