Kommunalarbetaren har tidigare rapporterat om den pågående privatiseringen av den personliga assistansen på Södermalm i Stockholm. Då pågick förhandlingar mellan Kommunal och Frösunda, företaget som vann upphandlingen, om vilka villkor som skulle gälla för personalen vid verksamhetsövergången.

Frösunda har nu hoppat av de förhandlingarna och säger att man ska tillämpa lagen i stället. Och lagens regler är att personalen ska få behålla de villkor man hade innan, under ett års tid, vid en verksamhetsövergång. Det står i lagen om anställningsskydd och MBL.
Men detta gäller inte om det vid tidpunkten för övergången inte finns ett gällande kollektivavtal. Då ska personalen, enligt MBL, på en gång gå över på den nya arbetsgivarens avtal.
Med andra ord, om inte Kommunal och SKL blir klara med sina avtalsförhandlingar före den 1 maj, så kommer de personliga assistenterna på Södermalm, att gå på Vårdföretagarnas avtal direkt istället för att ha kvar villkoren i det kommunala avtalet under ett år.

De största förändringarna rör arbetstiden. I Vårdföretagarnas avtal är heltidsmåttet 40 timmar i stället för 36,33, som assistenterna i dag har som heltidsmått.
– Det är 3,7 timmar mer som de inte får någon kompensation för, säger Per Bexelius, ombudsman vid Kommunal Stockholms län.
Övergången har stött på flera hinder på vägen. Brukare har fått andra stadsdelar att ta över dem, så att assistenterna kan fortsätta vara kommunanställda.

Och många av assistenterna på Södermalm har tackat nej till att följa med över till Frösunda. Det innebär att Frösunda inte kan ta över hela verksamheten på en gång som planerat.
– Stockholms Stad säger att Frösunda ska ta över verksamheten successivt. Men vad säger andra företag om det. Det har inte framgått av anbudsunderlaget att Frösunda skulle ta över verksamheten successivt, säger Per Bexelius.
– Men det är förmodligen inget som vi kan driva, utan det får väl andra företag i branschen driva i så fall.
Frösundas vd Göran Fredriksson menar att det inte var möjligt för Frösunda att förutse att så många skulle tacka nej till att gå över.
– Det inser nog alla att det var en omöjlig sak.
– I det här läget är det mer rimligt att brukarna får ha kvar sina gamla assistenter under en övergångsperiod, innan vi kan ta över med vår egen personal, säger han.

När det gäller turerna kring verksamhetsövergången hänvisar han till Vårdföretagarnas förhandlingsansvarige, som Kommunalarbetaren tyvärr inte lyckats nå för en kommentar.