– Det är inte så lätt att få rätt som mobbad, säger Thorbjörn Lundström.

Han är övertygad
om att det finns ett stort mörkertal när det gäller mobbning på arbetsplatserna. Efter att ha utrett arbetsmiljöbrott i sju år ser han också stora brister i hur mobbning hanteras.
– Mobbning måste polisanmälas. Lagstiftningen är tillräcklig för att arbetsgivaren ska åtalas för brott mot kränkande särbehandling, säger Thorbjörn Lundström.
Han hävdar att mobbning är ett brott mot arbetsmiljölagen om man kan bevisa att någon fått en skada på grund av någons beteende. Straffen som kan komma i fråga är böter, villkorlig dom eller fängelse.
Men problemet är att polisens kunskaper om lagstiftningen brister. Och att det är svårt med bevisningen.

Thorbjörn Lundström jämför med en arbetsplatsolycka, då får polisen ett samtal från SOS-alarm, ambulans och polisbilar åker ut, området spärras av och kriminaltekniker undersöker.
– När det är mobbning kommer ingen till platsen och dokumenterar, det blir inga förhör på plats.
Ofta är det i stället den utsatte som själv får stå för bevisningen.
– Utsatta behöver stöd, det borde vara den fackliga organisationens uppgift. Den utsattes problem måste styrkas. Arbets-givarens argumentation är stark och måste motbevisas av utsagor från andra på arbetsplatsen.
Thorbjörn Lundström efterlyser civilkurage hos fler som kan berätta vad som hänt och är besviken på facket. Han berättar om oron hos skyddsbud som han förhört om utredningar av arbets-platsolyckor.
– De är oroliga för att inte få jobba kvar om de bråkar.

Han tror att facket
behöver större kunskap om regelverket.
Och att mobbade lättare skulle kunna få hjälp om det fanns en modell som liknade den med regionala skyddsombud eller om det stiftades en särskild lag mot kränkande särbehandling.

Arbetsmiljölagen

Arbetsgivaren måste ingripa vid mobbning. Skyddsombu-det kan anmäla svår mobbning till Arbetsmiljöverket. Saknar arbetsgivaren rutiner för att hantera mobbning kan Arbets-miljöverket kräva att det tas fram.
Händer inget kan arbetsgivaren dömas till att betala ett vite till staten. Summan kan vara flera hundra tusen kronor.

Källa:
Arbetsmiljöverket