Anita Werner, två kollegor och barnen från Draken är på väg till sitt uteklassrum, dit de går en gång i veckan. De stannar för att titta på två änder som satt sig i gräset.

Den första vårsolen strålar gräset torrt. Måsarna skriker efter att ha varit tysta en hel vinter. 16 barn i 2-3-årsåldern från Draken vid Flygvädersgatans förskola är på väg till sitt uteklassrum i skogen. Uteklassrummet är inget annat än ett par stockar, lite granris och en grillplats i mitten.
– Det är ju gratis, det kostar inget att vara ute i naturen och använda material som pinnar och kottar, säger Anita som tycker det är underbart att jobba i ett område så rikt på natur och skog.
Uteklassrummet kom till när hon 2007 gick en kurs i utomhuspedagogik.
– Det var en riktig aha-upplevelse för mig. Vi gjorde allting utomhus i två dagar.

Hon brer ut en vit duk på marken för att barnen ska urskilja de kottar och ekollon som hon radar upp. Ur en låda tar hon upp ett gosedjur som hon trär på handen. Det är Igge igelkott. Barnen hämtar turvis det kort som de uppmanas till – grodan, masken, snigeln – från granriset och ger till Igge. Sedan sjungs en sång om varje djur där barnen är med efter bästa förmåga. Kan de inte texten så kan de rörelserna.
Anita och de andra pedagogerna väver in språkträning också i de vardagliga aktiviteterna, som vid påklädning.
– Vi har bara ett barn med två svenska föräldrar. Därför är det viktigt att vi sätter ord på allt vi gör.
Isen på Svarte mosse har börjat smälta och änderna samlas närmast stranden där isen är som tunnast. Barnen stannar och tittar på ett andpar som satt sig tillrätta i gräset. Att vara ute i naturen med förskolan är extra viktigt för barn från andra kulturer, tycker Anita.
– För oss är det så självklart att man kan gå ut och plocka svamp, men det är det inte för barnens  föräldrar. Många har inte bott i Sverige länge så vi blir en länk till dem där.

Gruppen Barns hälsa diskuterar de aktiviteter som ska hållas under våren i Biskopsgården. På bilden syns samordnaren Pia Johansson och Anita Werner.
Gruppen Barns hälsa diskuterar de aktiviteter som ska hållas under våren i Biskopsgården. På bilden syns samordnaren Pia Johansson och Anita Werner.

Drakens tre barnskötare
och alla barnen har samlats runt en stor blå matta inne på förskolan. När Anita säger miniröris börjar flera barn klappa ivrigt med händerna mot låren. Miniröris är ett projekt som Barns hälsa har förverkligat och som nu görs flitigt på flera förskolor och skolor i Biskops-gården. Det är en enkel gympa anpassad efter ålder och blandar lek och träning till musik.
När Barns hälsa träffas i dag kungör samordnaren Pia Jo-hansson, tidigare dagbarnvårdare, att de fått 50 000 kronor även för det här året och kan skicka fler anställda på utbildning i miniröris. Pengarna ska också användas till medaljer och vinster till höstruset och vår-håll-igång, uteleksaker samt till fortbildning för de aktiva i Barns hälsa.

I tio år har barnskötare, förskollärare, lärare och dagbarnvårdare träffats en gång i månaden för att utbyta tips och idéer på vad de kan göra för att främja barnens hälsa. Det har resulterat i en hel del aktiviteter.
I dag diskuterar de ett projekt som skolchefen drivit utan deras medverkan och de känner sig lite förbisedda. Nu tänker de vara med nästa år i stället. Det är ett hälso- och integrationsprojekt där man valt ut två hela årskurser som ska åka på läger och segla.
– Det är viktigt bara att barnen får komma till en annan stadsdel, säger Pia Johansson. Vissa av dem har knappt varit utanför Biskopsgården. Målet är att de ska ha en aktiv fritid och komma ut även på lördagar.
Barns hälsa startade som en följd av debatter om överviktiga barn, stillasittande och socker. När barnen fick röra på sig i skolan mådde de bättre och blev lugnare.
– Det här är en tuff stadsdel, det blir ännu mer skräpmat och stillasittande. I andra stadsdelar har barnen en mer aktiv, organiserad fritid, säger Pia Johansson.

Anita Werner

Yrke: Barnskötare. Ålder: 56.
Bor: Kungälv. Bäst med jobbet: Mötet med barn och föräldrar från andra delar av vår värld. Att få vara med och lägga grunden till barnens livslånga lärande och utveckling.
Sämst med jobbet: Möjligen lite för stora barngrupper.

Barns hälsa i Biskopsgården

Gruppen Barns hälsa har funnits i tio år. En samordnare är anställd på 25 procent.
15 barnskötare, förskollärare och lärare träffas varje månad och diskuterar barns hälsa och hur de kan jobba för att främja den.
De engagerade får något tillbaka genom att gå på föreläsningar, kurser och workshops.

Exempel på aktiviteter inom Barns hälsa:

* Höstrus och vår-håll-igång. Alla får medaljer för att det ska bli roligare.
* Miniröris för de minsta och röris för skolbarnen - enkel gympa som man kan göra i klassrummet. Personalen erbjuds att gå utbildning i miniröris på Friskis och svettis.
* Jorden runt - de summerar under en bestämd period hur långt alla barn promenerar tillsammans. Första gången blev det två varv runt jorden.
* Utomhuspedagogik - till exempel uteklassrum. Språk och matte övas med hjälp av naturens material.
* Samarbete med Folktandvården. De får minitandborstar och lär de minsta barnen att borsta tänderna ordentligt.