SVAR: Du kan ha rätt till arbetslöshetsersättning utan att sätta ditt företag i konkurs, nämligen om du gör ett tillfälligt uppehåll i verksamheten. För det krävs att du inte får bedriva någon verksamhet alls inom ditt företag och att uppehållet inte får vara av säsongskaraktär. För att ha rätt till a-kassa behöver du stå till arbetsmarknadens förfogande och uppfylla ett arbetsvillkor och då räknas även ditt arbete i företaget med. Ett arbetsvillkor innebär att du under det senaste året (ramtiden) ska ha arbetat antingen 80 timmar per månad i minst sex månader eller ha arbetat minst 480 timmar under en sammanhängande period av sex månader. Var och en av de sex månaderna måste då innehålla minst 50 timmars arbete. Du skriver att du tog examen i somras och då kan vi eventuellt förlänga ramtiden. Vad beträffar de intyg a-kassan behöver rekommenderar jag att du kontaktar oss per telefon så hjälper vi dig.