Stockholmsregionen är den borgerliga alliansens skyltfönster. Välfärden har förvandlats till en marknad. Här leker man affär med allt: barn, gamla, sjuka, funktionshindrade, bostäder och kollektivtrafik. Våra medlemmar har i en enkät tydligt sagt ifrån. Privata företag ska inte kunna göra stora vinster på skattefinansierade verksamheter.Socialdemokraterna har i undersökningen svarat att de delar LO-medlemmarnas uppfattning. Därför är det uppseendeväckande att en av de ledande S-företrädarna i landstinget (Ilija Batljan, reds. anm.) gärna ser ett samarbete med den borgerliga alliansen och lovordar privata vinster. 

Från ett uttalande av representantskapet i LO-distriktet i Stockholms län