SVAR: Arbetsplatsombud väljs av sektionen eller om sektionen så beslutar, av klubb inom sektionen efter förslag från medlemmarna på arbetsplatsen.