SVAR: Det krävs att man kan åta sig arbete minst 17 timmar per vecka för rätt till ersättning. Om du har 75 procent sjukersättning finns det bara en arbetsförmåga på 10 timmar och du har därför inte rätt till ersättning. Om din sjukersättning däremot skulle upphöra genom att du utförsäkras från Försäkringskassan kan det eventuellt finnas möjlighet till ersättning från a-kassan. Vi kan bara beskriva dagens regler och tyvärr inte garantera att de gäller även nästa år.