SVAR: Det är arbetsgivarens rätt att organisera och leda arbetet och i normalfallet varslar denne två veckor i förväg om ändring av scheman. Om det i ditt fall finns medicinska skäl att ta hänsyn till, kan och bör du begära hjälp från din sektion för att rätta till din arbetstid.