Anja Tuikkanen sprang 30 marathonlopp innan hon blev sjuk av mobbning. Hon tror att hon hade kollapsat tidigare om hon inte hade haft sin kondition.

– När processen tar slut kan jag leva ett vanligt liv, säger Anja.
Nu är varje dag är ett projekt. Oron mal och minnet sviker. Hon lider av depression, ångest och sömnproblem. När Anja ska berätta får hon leta efter orden.
Allt började på ett nybyggt servicehus i mitten av 1980-talet. Inomhusklimatet var dåligt och Anja fick astma och allergi. Flera andra blev sjuka. Anja var arbetsplatsombud och tog strid för arbetsmiljön.
– Jag blev nedtystad av chefen.
Sedan berättar Anja om ett stressigt ensamjobb som larmoperatör, arbetskamrater som letade fel och hur hon blev utsedd till syndabock. Rykten spreds om neddragningar. Inför förändringarna skulle Anja prata om arbetsmiljön.
– Chefen sa tyst, alla hånskrattade och gjorde grimaser.
Hon minns också hur hon blev utskälld när hon tog upp risker med nyckelhanteringen.
– Jag orkade kämpa så länge för att jag höll på med löpning och hade konditionen.
Arbetsgivaren, Gävle kommun, har som policy att inte uttala sig om enskilda medarbetare.

Till slut, 2002, fick Anja diagnosen utmattningsdepression, 2004 kollapsade hon. Sedan dess är hon sjukskriven.
2006 ansökte Anja om livränta hos Försäkringskassan. Med stöd av facket har Anja överklagat till Förvaltningsrätten.
Lise-Lotte Sjöstedt på LO-TCO Rättsskydd anser att Anjas depression, ångest och sömnproblem orsakats av stress och kränkande särbehandling på arbetsplatsen.
– Man ska inte behöva stå ut med att information undanhålls och att man på möten säger ”håll käften”. Det var återkommande, säger Lise-Lotte Sjöstedt.
Arbetsskador som orsakas av mobbning är vanligare inom vården enligt LO-TCO Rättsskydd.
– Det är väldigt svårt att få mobbning godkänd som arbetsskada, säger enhetschef Claes Jansson.

Arbetsskada kräver bevis

* Dokumentera skriftligt vad som händer.
* Be vittnen föra dagbok.
* Be de som slutat på arbetsplatsen berätta.
* Berätta vid läkarbesök att besvären är relaterade till arbetet.
* Ta hjälp av fackets ombudsmän när du anmäler arbetsskada så att allt relevant kommer med.
* Ring LO-TCO Rättsskydds jour, telefon 08-676 63 00.
* Det är lättare att få godkänt om rätt fakta finns med från början.

Källa: LO-TCO Rättsskydd

Vägen till arbetsskadeersättning

* Anmälan livränta till Försäkringskassan och AFA Försäkring.
* Ansökan om livränta till Försäkringskassan när arbetsförmågan varit nedsatt ett år.
* Försäkringskassan godkänner om man får livränta. Om man får nej kan beslutet omprövas och överklagas.
* När livräntan är godkänd kan man få ersättning från AFA Försäkring om arbetsgivaren har kollektivavtal och trygghetsförsäkring.

Källa: LO-TCO Rättsskydd och AFA Försäkring