Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har nu enats om vilket ekonomiskt stöd som kommunerna och landstingen får om de vinner valet i höst.
Den borgerliga alliansen har genom finansminister Anders Borg (M) meddelat att man står fast vid att minska statbidragen med 12 miljarder kronor nästa år. Motiveringen är att det är krisstödspengar. I hans prognoser är vi på väg ur krisen vilket kraftigt ökar kommunernas och landstingens skatteinkomster.

Den 3 maj kommer den rödgröna oppositionen att presentera sitt ekonomiska alternativ. Idag skriver partiledarna och språkrören att man enats om att ”över en period om två år tillföra välfärden i kommunerna och landstingen sammanlagt 12 miljarder mer än regeringen”.
Det handlar alltså sammanlagt 12 miljarder under två år, 7 miljarder 2011 och bara 5 miljarder 2012. Räknat per år ger de rödgröna hälften av de 12 miljarder som alliansen försämrar med.
I förhållande till kommunernas och landstingens inkomster skiljer det en procent mellan alliansens politik och de rödgrönas.

Men av de rödgrönas tillskott kommer 1,5 miljarder både under 2011 och 2012 att vara så kallade riktade bidrag. Pengar till utbildning och sjukvård. Med riktade pengar följer oftast krav på ny eller mer verksamhet. De kan därmed inte användas till att stötta verksamheter som idag har ekonomiska problem.
Partiledarna och språkrören motivera sin politik så här:
”Vi har som mål att kvalitén i den offentliga sektorn ska förbättras, särskällt inom sjukvården, äldreomsorgen och skolan. Det ska bland annat ske genom ökad personaltäthet, satsning på fortbildning och kompetensutveckling.”
Man skriver att välfärdssatsningen beräknas medverka till 10-15 000 fler jobb i välfärden.
Frågan är hur det ska gå till när statbidragen även med det rödgröna alternativet sänks med 5 miljarder 2011 jämfört med i år.

Vänsterpartiet är det parti som genom åren varit mest generös vad gäller pengar till kommunerna. Ulla Andersson är partiets ekonomisk-politiska talesperson.
Hon vill inte jämföra de rödgrönas förslag om statbidrag för nästa år med vad de får idag. Istället räknar hon med utgångspunkt att 12 miljarder tas bort nästa år, Borgs politik.
– Kristödet (de 12 miljarderna) kan ju inte ligga kvar i alla år, motiverar hon det.
Följdfrågan om vi nu lämnat krisen får inget direkt svar.