Arbetslösheten, inklusive de i arbetsmarknadsåtgärder, kommer att ligga kvar på 9 procent även under nästa år tror ekonomerna. En ”oacceptabel” hög nivå.

Lena Westerlund, chefsekonom LO.
Lena Westerlund,
chefsekonom LO.

LO:s chefsekonom Lena Westerlund är som många ekonomer förvånade över att arbetslösheten hittills inte vuxit mer med tanke på hur hårt den ekonomiska krisen slagit. Hennes förklaring är att många företag ändå behållit anställda i för att vara rustade när ekonomin vänder. Så nu kan de öka produktionen utan att nyanställa.
Den tillväxt som hon nu ser framför sig kommer inte från exportillväxt. Tvärtom ökar importen snabbare än exporten. Så utvecklingen av utrikeshandeln drar istället ner tillväxten.
Det är ökad inhemsk konsumtion, betald genom minskat sparande, som skapar mycket av tillväxten. Till det kommer förväntningar om att raset vad gäller företagens investeringar är slut och att de ökar nu igen.
Dessutom kommer, tror hon, företagen att fylla på sina lager.
Lena Westerlund är dock inte nöjd med den stora arbetslösheten och kritiserar regeringens prioritering att minska budgetunderskottet:
– Utan en mer effektiv ekonomisk politik riskerar arbetslösheten att bita sig fast på en högre nivå, säger hon.

När hon presenterade LO-ekonomernas vårprognos efterlyste hon tre tillfälliga insatser för att stimulera efterfrågan i ekonomin:
* 10 miljarder mer i statsbidrag än vad finansminister Anders Borg (M) vill ge 2011. Det ska jämföras med att han vill sänka med 12 miljarder.
* En tidsbegränsning av ROT-avdraget så att det avslutas 2011. Sänkta ROT-avdrag för enskilda samtidigt som avdraget även införs för flerbostadshus.
* Större satsningar på arbetsmarknadsutbildning.

Med tanke på den väldigt stora arbetslösheten ser de här tre punkterna inte ut som en speciellt offensiv politik?
– Den här gången har vi valt att inte lägga förslag på något sammanräknat miljardpaket med sysselsättningseffekter, svarar Lena Westerlund och hänvisar till att man inte har finansdepartementets resurser.
– Infrastrukturinvesteringar kan man säkert tidigarelägga Man kan också ge större kommunala statsbidrag än de 10 miljarder vi räknat med. Man kan lägga ytterligare 5.
– Skulle man göra ett rejält utbildningslyft så skulle det kosta en hel del pengar.