Mozart och Vivaldi, Wagner och Chopin
Likt ljuv musik ger årstid vacker ton.
Av guld från lövskog och från skymnings mon
Skapas nu i färger livets gobeläng.

Tonerna som hörts från nymfens lystna sträng
Som hastigt flytt från Venus tomma tron
Ljuder varmt nu åter bortåt gamla bron
Leder dig till hennes varma blomsteräng.

Död du varit, lev nu, fröjdas gott och lär
Att allt du hör och allt du ser är livet
Ditt ok var blott en självvald bitter röst.

Ge dig hän nu, öppna upp ditt hjärtas sfär
Och se att allt det goda var dig givet
I all din tid med ömkligt sargat bröst.